Horoskop 2019

Horoskop Váhy 2019

homera logo

Horoskop Váhy 2019

numerologiahomera.sk je tu pre Vás

Celý tento rok možno považovať za skôr neutrálny. Všetko dôležité, čo bolo treba začať, to títo jedinci snáď uskutočnili už v roku minulom, rok 2019 sa bude vyvíjať v duchu pozvoľného doriešenia všetkých starých restov a na­stolení poriadku. Rok 2019 nastolí do života týchto jedincov zase poriadok a disciplínu – a to na niekoľko nasledujúcich rokov. Konečne do života Váh vstúpi pokoj a harmónia, po čom už dlho túžili. 

horoskop-vahy

Planéta Saturn, ktorá sa im v uplynulých dvoch rokoch postarala o bezsenné noci a otrasy vo všetkých oblastiach života, ukončila svoju činnosť, a Váhy sa zasa budú môcť postaviť oboma nohami na pevnú zem a nájdu svoju bývalú stabilitu. Tento rok bude vhodný k tomu upevniť si svoje znovu získané a ťažko vydobyté pozície a zapracovať na tom, aby sa hrôzy uplynulých rokov už nezopakovali. Pokiaľ sa predsa len objavia tendencie ku zmene, potom to budú už len drobné záchvevy, ktoré buď samy odznejú dostratena a ku zmene vo finále nedôjde, alebo sa táto zmena stane len vylepšením tej zmeny veľkej, ktorá do života týchto jedincov už vkročila. Objednajte si podrobný Horoskop na rok 2019.

Nič veľkého a zásadného do života Váh už nezasiahne. Jupiter bude pracovať v ich prospech a bude mať tendenciu ich  odmeniť za všetko úsilie, ktoré vyvinuli v uplynulých rokoch, i za tie, ktoré budú vyvíjať v tomto. Vhodná doba bude teda k riešeniu pracovných a finančných záležitostí, k riešeniu medziľudských vzťahov, najmä konfliktov a starých nedorozumení, k rie­šeniu partnerských záležitostí a taktiež ku zmene životosprávy, vylepšení zdravotného stavu a ku zmene imidžu. 

Von teda so všetkými skrytými talentami, životnými snami a dosiaľ nevydarenými plánmi a taktiež pre presadenie tých stránok osobnosti, ktoré za­tiaľ nedostali príležitosť.

homera-radi

Snažte sa zachrániť si zo svojho šťastia čo najviac: život vám síce niečo uchmatne, ale zachovať sa dá tiež hodne. Tohto roku si môžete dovoliť byť výbojnejší než po iné roky a než máte v povahe: bojujte o svoje práva, úspech je pravdepodobný. Pokiaľ vás v posledných rokoch čakali častejšie nemilé prekvapenia, tak tohto roku sa situácia zlepšuje a mnohým úplne dá do poriadku, môžete si konečne vydýchnuť.

horoskop-vahy

Charakter Váhy

Povahe znamenia Váh pre ženu a muža.