Znamenia Zverokruhu

Znamenia Zverokruhu

Pri zrode a počas vývoja ľudskej spoločnosti každá z planét prispela istými vlastnosťami a schopnosťami, s ktorými v škole života rastieme a postupujeme od nevedomosti k múdrosti, od nemohúcnosti k všemocnosti. 

Dar lásky a jemných citov sme dostali od Venuše. Rozum so schopnosťou podrobiť si hmotný svet poskytuje Merkúr. Každý z týchto veľkých darov sám osebe je pre spoločnosť skôr škodlivý ako užitočný. Rozum bez lásky a láska bez spojenia s rozumom môžu viesť k neprimeraným prejavom. Len spojením oboch a umocnením darom ducha sa zrodí múdrosť. Táto vzácna vlastnosť, ktorá pomáha prekonať hmotnú úroveň a preniesť ľudstvo do vyšších oblastí bytia, je v moci Jupitera.

Jupiterov účinok prebúdza u ľudí ich dobré vlastnosti a jeho blahodarný vplyv robí prácu a život radostnejšími. Poznačuje človeka aktívnou dôverou, silou presvedčenia, silným optimizmom, výrazným pocitom pravdy. Negatívny Jupiter deformuje obraz človeka. Namiesto spravodlivosti nastupuje zákernosť, sebavedomie sa stáva namyslenosťou, skepticizmus a dogmatizmus kalia schopnosť úsudku.