Numerológia – Osobná Analýza

Numerológia mena a dátumu narodenia odhalí váš charakter, silné i slabé stránky, prezradí v akom životnom cykle sa nachádzate,  zlomový rok života, rok skutočnej dospelosti, analyzuje detstvo, dospievanie, dospelosť a  mnoho užitočných informácii do budúcnosti pre príjemný partnerský alebo úspešný profesionálny život. Numerológia je o vašich číslach, dátume narodenia, mene.

Numerológia dátumu narodenia

numerologia podla datum a meno
Numerológia

Založená na mene a podla dátumu narodenia. Prezradí charakter a jeho silné i slabé stránky, v akom životnom cykle sa nachádzate, zlomový rok života, rok skutočnej dospelosti, analyzuje detstvo, dospievanie, dospelosť a mnoho užitočných informácii do budúcnosti pre príjemný partnerský alebo úspešný profesionálny život. Vysvetlím Vám životné čísla, numerologia si nevymýšla. Poviem Vám všetko, čo o Vás prezradia čísla.

Dozviete sa o sebe:
  • Analyzuje osobnosť človeka na základe jeho dátumu narodenia
  • Hlavné črty osobnosti
  • Preferencie a postoje človeka
  • Silné a slabé stránky
  • Váš aktuálny životný cyklus
  • Odporúčam ako darček
Cena 30 eur
  • V cene je zahrnuté:
  • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 7dní)
  • 20 min konzultácia cez skype / whats up / osobne
  • Osobné stretnutie, káva v cene