Numerológia

Numerológia profesionálne spracovanie trvá najmenej 4 dni. Životné čísla neklamú. Čísla nesú jedinečné informácie, ktoré ovplivňujú naše životy po duchovnej či fyzickej stránke. 

Numerológiu robím mriežkovou metódov. Metóda je založená na rozbore: dátumu narodenia a mena. Výsledok pomože určiť Vaše individuálne schopnosti a predpoklady. Každé číslo má svoj význam alebo vibráciu, pomocou ktorých sa dá určiť cesta vývoja

Ponúkam 3 numerológie:

 • Numerológia – Osobná analýza
 • Analýza partnerského vzťahu – Zhoda Partnerov
 • Osobná ročná vibrácia (Numerológia rok 2019)
numerologia podla datum a meno
Numerológia

Numerológia sa zaoberá detailnov analýzov. Poukazuje na silné a slabé stránky, Vám životný cyklus a životné číslo, rok zlomu, rok Vašej dospelosti. Vysvetlím životné obdobia: detstvo, dospievanie, dospelosť. Rozoberieme partnerský alebo profesionálny život.
Numerológia osobnosti je základným kamenom sebapoznania.

Dozviete sa o sebe:
 • Analyzuje osobnosť človeka na základe jeho dátumu narodenia
 • Hlavné črty osobnosti
 • Preferencie a postoje človeka
 • Silné a slabé stránky
 • Váš aktuálny životný cyklus
 • Odporúčam ako darček
Cena 30 eur
 • V cene je zahrnuté:
 • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 4 dní)
 • 20 min konzultácia cez skype / whats up / osobne
 • Osobné stretnutie podla dohody

“Podstatou lásky nieje hľadieť kúzelne jeden na druhého, ale pozerať sa dopredu rovnakým smerom.” Antoine de Saint-Exupéry

zhoda partnerov
Zhoda partnerov

Porovnáva zhodu vo vzťahu. Najprv pár ako jednotlivcov a potom ich vzájomné prepojenie. Sústredím sa na perspektívu, stabilitu a vhodnosť výberu partnera.
Detailne analyzuje oblasti pôsobenia vo vzťahu, súlad/nesúlad v živote, citovej a sexuálnej oblasti. Pomôže pochopiť podstatu vzťahu a umožní vám odstrániť rušivé prvky či zharmonizovať vzťah.

Dozviete sa o sebe:
 • V cene je zahrnuté:
 • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 7dní)
 • 20 min konzultácia cez skype / whats up / osobne
 • Osobné stretnutie podla dohody
Cena 30 eur
 • Hlbšie pochopenie druhého
 • Pomože určiť vhodnost partnera
 • Silné a slabé stránky vzťahu
 • Citová a sexuálna oblasť

“Človek nenakukuje za dvere, pokiaľ za nimi niekedy sám nenaslúchal.” Henri du Bois

numerologia rok
Numerológia ORV 2019

Osobná ročná vibrácia napovedá o povahe a schopnostiach. Pripravím numerologiu na rok 2019. Sústredím sa na významné obdobia, ktoré na Vás čaká a môže Vás stretnúť.
Každý má rozdielne rozloženú energiu počas roka. Rozbor vysvetlí silnejšie a slabšie obdobia v roku.

Dozviete sa o sebe:
 • Rozoberá zadané obdobie (jeden rok)
 • Pomôže pri plánovaní dôležitého rozhodnutia, sobáša, obchodného rokovania
Cena 12 eur
 • V cene je zahrnuté:
 • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 2 dní)