Zhoda Partnerov Numerologia

Dozviete sa:

  • Hlbšie pochopenie druhého
  • Pomože určiť vhodnost partnera
  • Silné a slabé stránky vzťahu
  • Citová a sexuálna oblasť

Cena 30 eur

V cene:

  • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 4 dní)
  • 20 min konzultácia cez skype / whats up / osobne
  • Osobné stretnutie na dohode

Vianočný Darček = Horoskop 2019 zdarma.