Zhoda partnerov

Numerológia partnerov, Vám povie s kým môžete nadviazať úspešný dlhotrvajúci vzťah alebo prehĺbiť doterajší. Umožní preniknúť do podstaty vzťahov a rozlusknúť s kým dosiahnete ideálnu partnerskú zhodu.  Láska je jednoduchá rovnica dávania a príjmania, ktorá platí tak dlho, pokiaľ budete túto vzácnu rovnováhu udržovať. 

 Partnerská zhoda

zhoda partnerov
Zhoda Partnerov / Parnerská zhoda

Partnerská zhoda je pre harmóniu doležitá. Porovnáva perspektívu, stabilitu, vhodnosť a zhodu partnera.
Detailne analyzuje oblasti pôsobenia vo vzťahu, súlad či nesúlad v bežnom živote, citovej a sexuálnej oblasti. Pomôže pochopiť podstatu vzťahu a umožní vám odstrániť a harmonizovať partnerský život.

Dozviete sa o sebe:
  • Hlbšie pochopenie druhého
  • Pomože určiť vhodnost partnera
  • Silné a slabé stránky vzťahu
  • Citová a sexuálna oblasť

Cena 30 eur

  • V cene je zahrnuté:
  • Príprava analýzy v digitálnej podobe (do 7dní)
  • 20 min konzultácia cez skype / whats up / osobne
  • Osobné stretnutie na dohode