Znamenia Zverokruhu

Znamenia Zverokruhu

Pri zrode a počas vývoja ľudskej spoločnosti každá z planét prispela istými vlastnosťami a schopnosťami, s ktorými v škole života rastieme a postupujeme od nevedomosti k múdrosti, od nemohúcnosti k všemocnosti. 

Jupiterov účinok prebúdza u ľudí ich dobré vlastnosti a jeho blahodarný vplyv robí prácu a život radostnejšími. Poznačuje človeka aktívnou dôverou, silou presvedčenia, silným optimizmom, výrazným pocitom pravdy. Negatívny Jupiter deformuje obraz človeka. Namiesto spravodlivosti nastupuje zákernosť, sebavedomie sa stáva namyslenosťou, skepticizmus a dogmatizmus kalia schopnosť úsudku.